Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Terapie

 

Společnost pro ranou péči

 

 

Česká asociace dětských Bobath terapeutů

 

  

Základem Bobath konceptu je neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových, kteří koncept vytvořili a zároveň založili Bobath centrum v Londýně, kde se ročně léčí stovky pacientů z celého světa především s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy. Navštěvují ho i dospělí pacienti, nejčastěji po cévních mozkových příhodách. Bobath centrum rovněž organizuje vzdělávací kursy
pro odborníky.

 

Bobathovi pohlížejí na dětskou mozkovou obrnu jako na neprogresivní onemocnění, které vzniklo na
základě poškození nezralého dětského mozku. Tento poškozený mozek se nadále vyvíjí a nese s sebou
četnou řadu příznaků. Je to především porušený vývoj dítěte v jednom nebo více vývojových aspektech
a také porušený tonus a porucha koordinace pohybu.

Dle kvality posturálního tonu vytvořili Bobathovi klasifikaci dětské mozkové obrny, která má sloužit především ke snadnější komunikaci mezi terapeuty a k určité orientaci ve výběru vhodných léčebných
technik.

Terapeut, vycházející z Bobath konceptu, na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřuje
na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality tonu a pohybu stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a
při tom vždy vnímá reakce pacienta na tyto techniky. Dle těchto reakcí aktuálně mění a přizpůsobuje
svou terapii. Mluvíme o tom, že terapeut provádí handling za použití jeho jednotlivých technik. Tyto
techniky jsou zaměřeny především k tomu, aby příznivě ovlivnily patologický tonus pacienta, usnadnily
dítěti provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše pro to,
aby pacient mohl pohyb sám co nejsprávněji provést. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční
situace. Snahou terapeuta je umožnit dítěti získat novou sensomotorickou zkušenost a tím příznivě
posunout jeho vývoj vpřed. Terapeut často používá četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle (míče,
válce, lavičky, labilní plochy atd.)

Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu. Ve středu týmu vždy stojí dítě a jeho rodina.
Všichni ostatní terapeuti (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut) musí na problémy dítěte pohlížet
stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

Zdroj : www.cadbt.cz

 

 

Kranio-sakrální terapie neboli Cranio Sacral Therapy, v překladu z latiny lebko-křížová terapie, je nejen
velmi příjemnou a relaxační metodou typu jemná energetická masáž, ale hlavně velmi účinnou léčebnou i preventivní metodou pro dospělé i malé děti na celou škálu potíží, se kterými si klasická medicína neví rady,
a to zejména psychosomatického původu. Současně, při pravidelném docházení jednou za cca 3 týdny, začíná klient využívat kapacitu svého mozku na více procent než je běžné. Obě hemisféry začínají rovnocenně spolupracovat a vynášet do vědomí vnitřní moudrost a schopnost využívat náš skrytý potenciál. V podvědomí
a na buněčné paměťové úrovni se odblokovávají staré nezdravé programy, jako když vymažete nepotřebný
program z PC a nainstalujete antivirový program, čímž se zkvalitňují vztahy s okolím i k sobě. Zvyšuje a rozšiřuje se vědomí a dochází k růstu osobnosti a vědomému kontaktu s naším Vyšším Já, což vede k větší
vyrovnanosti a moudrosti. A k tomu stačí si lehnout a nechat se unášet „na křídlech andělů“.

 
Kdy Vám může pomoci kraniosakrální terapie
 • bolesti a potíže nejrůznějšího původu dospělých i dětí
 • téměř veškeré potíže spojené s nervovým systémem – rozepsány níže
 • veškeré potíže psychosomatického původu
 • zklidní, odblokuje traumata uložená v podvědomí a problémy těla i duše s tím související, čímž se odstraní nejen potíže, ale i jejich pravá příčina
 • bolesti kloubů a páteře (např: artróza, skolióza, výhřezy plotének, ústřel, atd.)
 • bolesti hlavy, migrény, bolesti žaludku, potíže s trávením, atd.
 • dýchací potíže, astma, alergie, záněty (dutin, středního ucha,...)
 • detoxikační účinky
 • PMS, hormonální poruchy, noční pomočování
 • poruchy rovnováhy a koordinace pohybů, závratě, špatná artikulace, křeče, tiky
 • různé poruchy zraku, sluchu, které se nelepší klasickou léčbou
 • nemoci způsobené utlačením nervů nebo špatným prokrvením některé části mozku včetně následků mozkových příhod (pozor, terapie může být zahájena až po několika měsících po rekonvalescenci z mozkové příhody! – viz kontraindikace)
 • vysoký/nízký krevní tlak
 • problémy s čelistním kloubem, se zuby
 • traumata a posttraumatické syndromy
 • poruchy učení, poruchy koncentrace, hyperaktivita
 • problémy s otěhotněním, impotence
 • v těhotenství příprava na porod, zpracování porodního traumatu
 • podpora léčby závislostí
 • posílení celkové imunity a vitality organizmu
 • psychické i fyzické napětí, stres, chronická únava, nespavost, strachy a úzkosti, emoční labilita, deprese
 • mentální retardace, epilepsie, autismus, Parkinsonova choroba, atd…
 • Kraniosakrální terapie má silný relaxační a meditativní efekt a je velmi vhodná jako součást procesu osobního a duchovního růstu a pro pocit pohody a štěstí
 • Zvyšuje duchovní uvědomění, „probouzí“

Cirkulace mozkomíšního moku, CST rytmus, autoregulační systém, podvědomí

V kranio-sakrální terapii (CST terapii) se využívá kranio-sakrálního rytmu, což je pulsace mozkomíšního
moku. CST rytmus je nadřazen dechu i srdečnímu tepu a všem pochodům v těle, mysli i podvědomí. Dá se
říci, že CST rytmus je hlavním ukazatelem a korektorem kvality fungování našeho vnitřního počítače
řídícímu veškeré procesy. Proto hovořím o autoregulačním systému, jehož korekcí se nastaví
samouzdravující proces. Terapeut pracuje speciálními jemnými doteky na konkrétních místech těla.

Pro zkušeného terapeuta je to hračka, pro začínajícího terapeuta je to velmi náročná záležitost na
koncentraci,  vnímavost a přesnost odhadu. Nezasvěcenému člověku lze jen velmi obtížně vysvětlit, co terapeut
konkrétně  provádí a proč, jde o složitý mechanizmus, i když to tak na pohled nevypadá. Klient
leží a vnímá jemné doteky na hlavě a na těle (přes oblečení) a může (ale nemusí) mít různé prožitky a
vize, neboť se místy čistí staré škodlivé programy z podvědomí. Je to příjemná a bezpečná metoda,
které se nemusíte bát, a zároveň jedna z nejúčinnějších na bolesti a potíže, se kterými si už nevíte
rady  s léky i lékaři i bez nich. Ve vyspělých zemích světa je kraniosakrální terapie velmi ceněna a
bývá součástí klasického zdravotnictví. Tato metoda je složitější než si zde mohu dovolit popsat,
zahrnuje v sobě znalost anatomie lebky a nervové  soustavy, a ve své komplexnosti i celou řadu znalostí
z alternativní i východní medicíny. Kromě toho musí mít  terapeut schopnost vnímat dotekem nesmírně
jemné změny a pohyby v těle, na jeho povrchu i v energetických obalech. Při uvolňování fascií a blokád
využívám reflexní a akupunkturní body na těle, čakrový systém, a pokud je to dovoleno vyšším vědomím - odstraňuji nežádoucí entity z aury, což není běžná
součást terapie, ale je to velmi užitečné, často dokonce i stěžejní. Je obecně známé, že Kraniosakrální terapií nelze ublížit ani dítěti. Kontraindikací je pouze čerstvý nedoléčený úraz či operace hlavy, mozku,
páteře. Tato metoda není invazní, nemanipuluje s klientem, nedělá nic, co organizmus sám nechce,
naslouchá  mu a nikdy nejde proti němu. Pomáhá mu nastartovat samoléčebný autoregulační systém,
který selhal a uvádí jej komplexně do rovnováhy, nikoli pouze jeho část. Po kranikosakrání terapii
odchází většina klientů,  kteří přišli s bolestí, s pocitem, že se znovu narodili. Většinou je však potřeba
více sezení, záleží na typu řešeného problému.

Princip kraniosakrální terapie

Otcem kraniosakrální terapie je neurochirurg doktor John E. Upledger. Pracuje se s mechanizmy propojujícími „tělo a duši“, jejichž hlavní součástí je nervová soustava a energie, kterou je oživována, tedy elektrická energie organizmu. Klient při terapii leží v pohodlném oblečení, většinou na zádech, na měkkém lehátku. Kraniosakrální terapie nepracuje násilím, naopak jemně pomáhá organizmu nastartovat jeho vlastní samoléčebný systém. Vysvětlení je jednoduché na následujícím příkladu: Když nám někdo něco vnucuje, vyvolává to náš odpor, tudíž si buď nic vnutit nenecháme, nebo necháme, ale jen dočasně, protože
nemáme dost energie na odpor a vzdorování. Ve výsledku ale cokoli, co nám bylo vnuceno, tak jako tak
natrvalo s vnitřním přesvědčením nepřijmeme. Stejné je to i s naším organizmem. Když nám je však pomáháno do té míry, do jaké si sami určujeme a do jaké pomoc ochotně přijímáme, jde všechno snadněji a něco
dokonce  bez cizí pomoci nezvládneme vůbec. Takto funguje kraniosakrální terapie. Organizmus do ničeho nenutí, on ví sám nejlépe, co potřebuje ke zdraví a harmonii, terapeut mu jen pomáhá v tom, co sám bez
cizí pomoci nezvládne, na co nemá dost síly a co od terapie ochotně přijímá. Vysokou harmonizační a
léčebnou účinnost jemné kraniosakrální terapie lze vysvětlit i na těchto příkladech: Malá křehká
rostlinka prorazí tvrdou zem, ba i skálu silou tak jemnou, avšak významnou, že si to neumíme představit.
Jen si však zkuste silou úderu pěsti prorazit tvrdou zem či skálu… Laskavostí zpravidla dosáhneme většího a hlavně trvalejšího účinku než silou a donucováním a nemůžeme napáchat škody. Kraniosakrální terapie je metoda velmi laskavá a účinná. Celý svět spěje ke zjemňování všech technik ve všech směrech a rozvoj je
čím dál rychlejší, vždyť  kdo by si uměl ještě nedávno představit mobilní telefon se všemi jeho funkcemi, možnosti PC a internetu atd. Vše, co nejen skeptikům nedávno připadalo nemožné, je dnes skutečností a

jde čím dál rychleji kupředu. Věda využívá poznatků o elektrické energii a neviditelných energetických
vlnách a částečkách a ze satelitu je ovlivňován celý svět, tak proč nenaslouchat energii těla, která
neustále oživuje nervovou soustavu a nevyužít možnosti naší nervové soustavy a její oživující energie
ke zdraví, když jde navíc o prastaré léčebné poznatky, které se dnes čím dál více oprašují a zdokonalují
a dostávají vědecký podklad díky novým poznatkům na poli moderní medicíny a fyzioterapie, když se navíc výzkumem v oblasti přirozených terapií nedevastuje příroda ani netrápí pokusná zvířata. Starověk i
středověk jsou dávno za námi, proto ve všech směrech ustupují tvrdé metody před jemnými a účinnějšími a také více lidí a více vědců si toto na základě svých zkušeností uvědomuje. Vzdorují jen konzervativci,
ovšem i ti časem podlehnou. Znám dost lidí, kteří před časem tvrdili, že si nikdy nepořídí mobilní telefon.
Dnes neznám  nikoho, kdo by jej nepoužíval.

Kraniosakrální terapie z odborného medicínského pohledu

Pokud se na věc podíváme z odborného a pragmatického hlediska, pak kraniosakrální terapii lze zařadit na rozhraní mezi alopatickou osteoterapii (klasická medicína) a psychofyziologickou autoregulaci
(alternativní medicína). „Cranium“ je latinsky lebka, „os sacrum“ je kost křížová, odtud tedy název kranisakrální terapie (neboli Craniosacral Therapy). Kraniosakrální terapie funguje na principu využití
znalosti cirkulace mozkomíšního moku, jinými slovy kraniosakrálního rytmu, tedy jeho frekvence a kvality
, v jakých je mozkomíšní mok vstřebáván cévami „do“ a „z“ prostoru tvrdé pleny mozkové, která tvoří výstelku lebky a páteřního kanálu. V tvrdé pleně mozkové (dura mater) se neustále obměňuje mozkomíšní
mok (likvor), v němž volně plave mozek a mícha jako „pulec ve vodě“. Normální rytmus cirkulace mozkomíšního moku probíhá ve frekvenci 6 až 12 cyklů za minutu, a když to hodně zestručním, lze říci, že „se rozpíná a stahuje“ stejně rychle a se stejnou intenzitou do obou směrů (ven i dovnitř) a díky rezonanci jej lze
vnímat všude na těle. Citlivé ruce terapeuta vnímají kraniosakrální rytmus i přes oblečení a následně
mohou ovlivňovat jeho kvalitu i frekvenci v případě, že zjistí nepravidelnost či disharmonii. Je to velmi důležité, protože nerovnováha kraniosakrálního rytmu může mít na svědomí řadu, dokonce většinu
veškerých zdravotních i psychických potíží, které byste si s ní leckdy ani nespojovali a úpravou rytmu se postupně upraví všechny životně důležité pochody v těle.

Vztah kraniosakrální terapie a centrální nerovové soustavy

Centrální nervová soustava řídí a ovlivňuje, podobně jako počítačový program, všechny pochody v těle.
Nervový systém je nejdůležitější komunikační a koordinační sítí našeho organizmu a je neustále
oživován elektřinou. Představte si, že kdyby všechny nervy těla byly spojeny za sebou, mohly by
dvaapůlkrát obtočit  zeměkouli! Když se řekne „nervy či nervová soustava, laik si zpravidla představí
jen psychiku a řekne mi:  „Ale já nejsem blázen“. Jenže tato představa o nervové soustavě je velkým
omylem laiků, nervy jsou všude 
v těle, ovlivňují pohyb, bolest, funkci všech vnitřních orgánů a všech
vnitřních i vnějších pochodů a projevů v těle, vědomých i nevědomých, zdaleka nesouvisí jen s psychikou.
Na správném fungování CNS a nervové sítě závisí všechny životně důležité soustavy, příslušné orgány,
jejich funkce i psychická pohoda. Mozek nepřetržitě přijímá a vysílá do všech koutů našeho těla signály
o tom, co se kde děje a co je potřeba vykonat. Když není v pořádku přenos nervových impulsů, nastává nerovnováha a porucha našeho těla, všechny  pochody v těle jsou vzájemně propojeny a na sobě závislé a
musí fungovat jako správně seřízený a namazaný  stroj. Uvedením nervové soustavy do rovnováhy lze nastartovat správné fungování celého organizmu a tím
i jeho samoléčebný proces.

Kraniosakrální terapie z duchovního hlediska

Zkušenostmi s kraniosakrální terapií bylo objeveno, že zvyšuje duchovní uvědomění člověka a jeho
vnímavost. Při terapii se rozpouští bloky v mysli a protože nervy jsou všude v těle, i mysl ukládá svoje
zážitky a myšlenky do těla. Díky tomu více chápeme souvislosti. Při určitém významném prožitku se
myšlenka, která nás v těch okamžicích napadla a emoce, která byla vyvolána, uloží do buněčné paměti,
podobně, jako se ukládají data do paměti v PC. Tato energie pak může v těle páchat škody. Je potřeba
ji uvolnit, aby měla možnost odejít. Toto uvolnění se při kraniosakrální terpii děje spontánně, což pomáhá
k uvolnění a očištění podvědomí, odblokování energie a ozdravení dané části těla, která byla s myšlenkou
a nepříjemným zážitkem spojena. Při hladkém a bezchybném toku energie meridiánem, se oživí a uzdravují
všechny orgány, které k danému meridiánu náleží, což je starý známý poznatek, na němž je založena například účinná čínská medicína.

Lze kraniosakrální terapií ublížit? Jaké jsou kontraindikace?

Tato metoda je zcela bezpečná i pro děti, nemůže klientovi ublížit.
Kontraindikací je pouze momentální nedoléčený úraz a čerstvá operace hlavy či páteře a také nedávná mozková příhoda, mozková mrtvice (do 4 měsíců po) a také podezření na krvácení do prostoru lebky.
Žádné jiné kontraindikace nejsou známy. Po úplném doléčení výše zmíněných příhod, nemocí, úrazů a
operací je naopak kraniosakrální terapie velmi vhodné a užitečné zařadit. Terapeut pracuje zásadně
vždy v souladu  s biorezonancí těla a kraniosakrálního rytmu a nikdy nejde proti němu, do ničeho jej
nenutí, vždy mu pouze pomáhá sladit se do rovnováhy, a tím upravit tělesné pochody a nervovou soustavu
tak, aby nadále organizmus pokračoval sám nově a správně. Kraniosakrální terapie se provádí na lehátku,
klient je oblečen  v pohodlném oblečení a leží většinou na zádech. Jde o fyzioterapeutickou léčebnou a preventivní metodu, v ČR zatím vnímanou spíše jako metodu alternativní medicíny, v zahraničí – Švýcarsko, Itálie, Německo, USA - je vyučována a praktikována i ve zdravotnictví. Od terapeuta vyžaduje kromě schopnosti vnímat dotekem velmi jemné změny (na pomezí hmoty a energie), také určitou znalost
anatomie - zejména lebky,  kostry, mozku, nervové soustavy, a pohybového aparátu. Neurochirurg
doktor J.Upletger (otec terapie na  konci 20.století) zde využívá nejnovější objevy medicíny na poli
centrální nervové soustavy a fascií (fascie = závěsný systém všech „součástek“ těla, při jehož narušení
vnikají bolesti a poruchy.)

Úspěšnost a účinky kraniosakrální terapie

V ČR není kraniosakrální terapie zatím příliš rozšířená, ačkoli procento úspěšnosti léčby touto terapií je
v porovnání s klasickou medicínou v řadě případů vyšší, a to zejména u psychosomatických potíží, stresu, alergií, bolestí pohybového aparátu – klouby, kosti, svaly, veškerých potíží nervového původu, vleklých
bolestí hlavy, různých psychických poruch, depresí, nespavosti, chronické únavy, některých chronických
bolestí břicha, zad a hlavy neurčité diagnózy, atd. To však neznamená, že pomůže vždy a na všechny
zdravotní potíže. Rozumné je přistoupit ke kraniosakrální terapii ve chvíli, kdy jste absolvovali různá vyšetření v rámci klasické alopatické medicíny, a všechna vyšetření skončila ve slepé uličce, kdy klasická
medicína selhala a neví si s vámi rady nebo tehdy, kdy jste zavaleni spoustou léků s vedlejšími účinky,
které vám navíc příliš nepomáhají nebo když vám je doporučena operace, která pro vás není životně nutná
a nezbytná, pak je na místě nejprve vyzkoušet kraniosakrální terapii. Kraniosakrální terapie je součástí kauzální medicíny, tzn.: Jde k příčině, ke „kořeni“ problému a tuto příčinu vidí především v naší mysli.
Vnímá tělo a duši jako celek, proto je úspěšnější ve vyléčení či zmírnění potíží než klasická medicína,
která většinou bere v potaz jen část těla vytrženou z kontextu celku. Kraniosakrální terapie je metoda,
kdy se tělo začne léčit samo, protože je mu jemně pomoženo nalézt cestu k uzdravení a harmonii. Je mu
jemně „ukázána“ cesta z bludného kruhu ven. Při kraniosakrální terapii dochází k samouzdravování takovou
rychlostí, jaká je pro naše tělo i duši nejoptimálnější. Někdy se stane, že se nejprve problém nechce
pohnout, potíže se mohou i dočasně zhoršit v důsledku přirozené detoxikace nebo se přemístí do jiného
„kouta“ těla, to je naprosto normální postup, ale s každou další návštěvou se potíže zlepšují. Terapeut
sleduje, co mu tělo říká a pomáhá jen do té míry, do které je mu dovoleno, proto je metoda naprosto
bezpečná a šetrná. Úspěch závisí na pravidelnosti a důsledné docházce dle domluvy s terapeutem. Kraniosakrální terapie je také velmi vhodná v případě, že chcete zvyšovat svoje duchovní uvědomění.

 

Zdroj : http://www.kranio-sakralni-terapie.cz/kraniosakralni-terapie

 

TOPlist